Skip to content

Projektgrupp och lärare


Kristofer HedmanKristofer Hedman
Leg. fysioterapeut, ST-läkare klinisk fysiologi, Universitetssjukhuset i Linköping
Docent, Linköpings universitet // kristofer.hedman@liu.se // Publikationer

Forskare, universitetslärare och föreläsare inom klinisk fysiologi, med särskild passion för arbetsfysiologi (“Exercise physiology”) och kroppens anpassning till träning och fysisk aktivitet. Studerar bl.a. hur kondition och arbetsfysiologiska variabler kan hjälpa oss att förutspå senare sjukdom och förtida död. Medlem i Equalis nationella expertgrupp inom arbets- och lungfysiologi.


Anna CarlénAnna Carlén
ST-läkare klinisk fysiologi, Universitetssjukhuset i Linköping
Med Dr, Linköpings universitet // anna.carlen@liu.se // Publikationer

Läkare på fysiologiska kliniken. Undervisar om arbetsfysiologi och EKG. Disputerade kring arbetsprov på brandmän. Fortsatt forskningsaktiv med stort intresse för arbetsfysiologi och idrottshjärta och studerar bl.a. sjukliga begränsningar av arbetsförmågan, det idrottande hjärtats adaptation till konditionsträning och gynnsamma hälsoeffekter av fysisk aktivitet.


Niclas BjarnegårdNiclas Bjarnegård
Biomedicinsk analytiker, Universitetsadjunkt,
Med Dr, Linköpings universitet // niclas.bjarnegard@liu.se // Publikationer

Universitetslärare inom klinisk fysiologi som tycker träningslära, tester och undersökningsmetodik är mest engagerande inom arbetsfysiologin. I min forskning studerar jag artärsystemets adaptation till uthållighetsträning och hur ålder, kön och specifika livsförkortande sjukdomar har inflytande på framförallt kärlväggarnas mekaniska egenskaper. Medlem i Equalis nationella expertgrupp inom fysiologisk kärldiagnostik.


Emma Busk WinquistEmma Busk Winquist
Kommunikatör/videoproducent
Linköpings universitet // emma.busk.winquist@liu.se // info

Kommunikatör med specialisering inom video, fotografi och webbkommunikation. Jag arbetar med att hjälpa lärare vid Medicinska fakulteten att ta fram digitalt undervisningsmaterial. Jag har en magisterexamen i kultur och mediegestaltning i grunden.