Skip to content

Modul 1

Akuta anpassningar

Modul 1 berör kroppens akuta anpassning till fysisk aktivitet, d.v.s. omställningar som sker när du går från att vara i vila till att utföra ett fysisk arbete. Modul 1 består av 6 filmer.

Reflektion
När du sett en film, ägna gärna en minut åt att för dig själv reflektera över vad du upplever att du lärt dig och vad du känner att du inte förstår riktigt. Detta kan vägleda dig när du sedan läser vidare på egen hand, och har visat sig underlätta lärande.


1. Syretransport

x

2. Muskeln

x

3. Energiutnyttjande under arbete

x

4. Hjärtfrekvens och blodtryck

x

5. Hjärtat

x

6. Ventilation/Respiration

x

7. Summering modul 1

x