Skip to content

Vad händer när du går från att vara stilla till att röra dig? Det är vad arbetsfysiologi handlar om!

x

Din kropp har i vila en fantastisk reservkapacitet! När du utför ett fysiskt arbete – går, klättrar, cyklar, springer – sker en lång rad anpassningar i bland annat ditt hjärta och dina lungor. Gör du detta regelbundet händer också nåt häftigt – kroppen förändras och blir bättre på det du gör ofta. Det är det som är träningseffekten! Men hur går det till, och vad är det som förbättras?

Den här sidan innehåller ett evidensbaserat utbildningsmaterial inom arbetsfysiologi och träningslära, framtaget vid Medicinska fakulteten/ Linköpings universitet. Materialet är fritt tillgängligt att titta på och länka till för alla som precis som vi är intresserade av att lära sig mer om hur fysisk aktivitet påverkar vår kropp.

Är du redo?


Kursmaterialet är indelat i fyra moduler.

Den första modulen handlar om kroppens akuta anpassningar till fysisk belastning.

Den andra modulen handlar om kroppens mer långsiktiga anpassningar till fysisk aktivitet.

Den tredje modulen inriktar sig på olika sätt att utvärdera och mäta fysisk kapacitet.

Anna Carlén med stapeldiagram bredvid sig

Den fjärde modulen handlar om positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet, med exempel på individnivå.