Skip to content

Modul 2

Långsiktig anpassning

Modul 2 berör kroppens långsiktiga anpassning till fysisk aktivitet, d.v.s. adaptation till fysisk aktivitet och träning. Modulen består av 6 filmer.

Reflektion
Precis som i modul 1, ägna gärna en minut åt att för dig själv reflektera över (och om du vill, skriva ned) vad du upplever att du lärt dig och vad du känner att du inte förstår riktigt. Detta kan vägleda dig när du sedan läser vidare på egen hand, och har visat sig underlätta lärande.


1. Långsiktig anpassning till träning

x

2. Belastning och intensitet

x

3. Hjärtats adaption

x

4. Muskelns anpassning

x

5. Träningslära

x

6. Prestation

x