Modul 3

Test av fysisk kapacitet

Modul 3 handlar om testning av fysisk kapacitet. Modulen består av 3 filmer. Den första filmen är grundläggande och berör utvärdering av fysisk kapacitet. De andra två filmerna kan ses som fördjupning, och syftar till att underlätta för dig att “knyta ihop säcken” kring det du lärt dig under arbetsfysiologistrimman genom några illustrativa exempel på hur det kan gå till i praktiken.

Reflektion
När du sett en film, ägna gärna en minut åt att för dig själv reflektera över (och om du vill, skriva ned) vad du upplever att du lärt dig och vad du känner att du inte förstår riktigt. Detta kan vägleda dig när du sedan läser vidare på egen hand, och har visat sig underlätta lärande.


1. Utvärdering av fysisk kapacitet

x

2. Fördjupning fälttester

x

3. Arbetsprov med andningsgasanalys

x