Skip to content

Upphovsrätt

Syftet med arbetsfysiologi.nu är att erbjuda fritt tillgängligt, vetenskapligt förankrat material av hög kvalitet för användning i eget lärande eller i undervisning av andra. Allt material på sidan är fritt tillgängligt att titta på, länka till och sprida till andra som är intresserade av att lära sig mer om arbetsfysiologi och träningslära. Det finns inga bakomliggande kommersiella intressen.

Om du återanvänder materialet i egen undervisning eller på annat sätt är du juridiskt skyldig att uppge källa (enligt nedan) enligt lagen om upphovsrätt, inklusive en länk till denna sida. Det är inte tillåtet att modifiera/redigera materialet och det är inte tillåtet att på något sätt använda materialet för kommersiellt bruk.

Uppge källa på följande vis:
Källa: Material från www.arbetsfysiologi.nu, skyddat under licens CC BY-NC-ND 4.0.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.