Skip to content

Modul 4

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet

Modul 4 handlar om hälsoeffeker av fysisk aktivitet. Modulen består av 4 filmer. I de första två får du följa ”soffpotatisen” Petter, som genomgår en träningsintervention för att bryta stillasittandet och förbättra sin kondition. Hur går det för honom? Går det att mäta någon effekt?

De andra två filmerna berör rekommendationer kring fysisk aktivitet, och vilka positiva hälsoeffekter fysisk aktivitet har.

Reflektion
När du sett en film, ägna gärna en minut åt att för dig själv reflektera över (och om du vill, skriva ned) vad du upplever att du lärt dig och vad du känner att du inte förstår riktigt. Detta kan vägleda dig när du sedan läser vidare på egen hand, och har visat sig underlätta lärande.

1. Effekter av fysisk aktivitet – utgångsläge

x

2. Effekter av fysisk aktivitet – uppföljning

x

3. Rekommendationer kring fysisk aktivitet

x

4. Fysisk aktivitet – positiva hälsoaspekter

x