Skip to content

Innehåll

Materialet om arbetsfysiologi är indelat i fyra moduler.

Den första modulen handlar om kroppens akuta anpassningar till fysisk belastning.

Den andra modulen handlar om kroppens mer långsiktiga anpassningar till fysisk aktivitet.

Den tredje modulen inriktar sig på olika sätt att utvärdera och mäta fysisk kapacitet.

Anna Carlén med stapeldiagram bredvid sig

Den fjärde modulen handlar om fysiologiska effekter av fysisk aktivitet.