Innehåll

Materialet om arbetsfysiologi är indelat i tre moduler.

Den första modulen handlar om kroppens akuta anpassningar till fysisk belastning.

Den andra modulen handlar om kroppens mer långsiktiga anpassningar till fysisk aktivitet.

Den tredje modulen inriktar sig på olika sätt att utvärdera och mäta fysisk kapacitet.