Skip to content

Tack till

Vi var aldrig ensamma

Projektet hade inte varit möjligt utan stöd från en lång rad personer. Tid till projektet finansierades till största del genom läkarprogrammet med ovärderligt stöd och engagemang från programansvarig Éva Tamás. Härtill söktes och erhölls finansiering från Didacticum vid Linköpings universitet.

Vi bjöd in en lång rad erfarna lärare och pedagoger vid Linköpings universitet i planeringsfasen av projektet, och vill rikta våra varma tack till professor emerita Eva Nylander (klinisk fysiologi), professor Madeleine Abrandt Dahlgren (medicinsk pedagogik), lektorerna Andreas Eriksson och Per Sandén (Didacticum) och professor emeritus Peter Strålfors (neurobiologi) för inspiration, vägledning och utvecklande pedagogiska diskussioner. Tack även till lektor Anita Öst.

Synnerligen värdefulla tips och idéer kring utformning av videomaterialet fick vi från fotografen och pedagogen David Brohede.

Vi hade också förmånen att få möjligheten att få flera duktiga lärare att vara delaktiga och gästspela i våra filmer. Ett särskilt tack till professor David Engblom (neurovetenskap) som bjöd på mycket värdefull kunskap om muskelfysiologi, men också på sig själv. Tack även till fysioterapeuterna Helén Anzén (lungmedicin) och Sabina Borg (kardiologi) som bidrog med viktig kunskap och klinisk koppling.

Tack till Johan Peterson (IT-arkitekt Linköpings universitet) för ovärderlig teknisk support och stöd, och tack till Katarina KärlingTherese Erwill, Jan-Erik Karlsson, Markus Heilig och Katarina Kågedal i projektgruppen kring Canvas för bra samarbete och regelbundna hejjarop.

Införandet på termin 2 på läkarprogrammet och fysioterapeutprogrammet vid Medicinska fakulteten gick smidigt tack vare gott stöd från Sara Hjärne och Jonas Broman (läkarprogrammet) och Gunilla Leidelöf och Annika Heslyk (fysioterapeutprogrammet).

Stort tack till våra “teststudenter” Alexander Yaghoubi, Gustaf Eklund och August Andersson, samtliga vid läkarprogrammet, Linköpings universitet.

Sist men inte minst, vill vi tacka våra statister och exempelindivider Olof Malm och Tina Fastesson (fysiologiska kliniken) och Fredrik Lilje/Friskis&Svettis Linköping.